Sisäilmatutkimus

Terveellinen asuminen on yhteydessä sisäilman laatuun. Joskus sisäilman huono laatu alkaa näkyä ihmisen terveyden heikentymisenä ja monenlaisina oireiluna. Sisäilman laadulla on suuri vaikutus jaksamiseemme ja hyvinvointiimme. Sisäilmatutkimuksilla pyritään selvittämään ongelmien aiheuttaja, jotta tilanne voidaan korjata.

Sisäilmatutkimuksissamme tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, eli kaikkialla, missä ihmiset oireilevat. Me selvitämme, kuinka erilaiset rakenneratkaisut, rakennusmateriaalit ja ilmanvaihtojärjestelmät vaikuttavat sisäilman laatuun. Tutkimme perusteellisesti, otamme näytteitä ja annamme ohjeita korjaamiseen.

Sisäilmamittaus

Sisäilmamittauksilla selvitetään rakennuksen ilmanlaatua. Sisäilman laatua voidaan tutkia aistinvaraisesti ja erilaisin mittauksin. Mittaukset ja selvitykset tehdään aina oikeassa järjestyksessä, jotta tilannekuva rakentuu tutkimusten edetessä.

MAHDOLLISIA TUTKIMUSSISÄLTÖJÄ

– Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.
– Ilman Hiilidioksidi (CO2) ja Hiilimonoksidi (CO) pitoisuudet.
– VOC-analyysillä mitataan rakenteiden aiheuttamia päästöjä sisäilmaan. VOC-yhdisteiden päästölähteitä ovat esim. lastulevyt, valkaisuaineita sisältävien tasoiteaineet, PVC-materiaalit ja vesiohenteiset maalit.

MIKROBITUTKIMUS

Andersen keräimellä otetun ilmanäytteen antama tulos kertoo parhaimmillaan erittäin hyvin sen, onko sisäilman mikrobiologia tavanomainen vai ei. Pinnoilta voidaan ottaa materiaalinäytteitä mikrobikasvustosta. Näytteiden analysoinnissa käytämme sertifioituja laboratorioita.

 

Tutkimukset menevät usein seuraavasti

Käyttäjäkysely – selvitetään käyttäjien kokemaa oireilua sekä olosuhteita.

Riskiarvio – asiakirjojen läpikäynti, riskirakenteiden arviointi ja riskikartoitus kohteessa.

Tutkimussuunnitelma – laaditaan riskiarvion perusteella ja siinä esitetään suositeltavat tutkimukset.

Kuntotutkimukset – ovat rakenne-, taloteknisiä ja sisäilmatutkimuksia, joilla selvitetään rakenteiden kunto ja ilmanvaihdon toimivuus. Tarvittaessa otetaan materiaali- ja sisäilmanäytteitä ongelmien selvittämiseksi.

Näyteanalyysit – analysointi tehdään laboratoriossa.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus – selvitetään mahdolliset haitta-aineet, mm. asbesti, PCB- ja PAH-yhdisteet.

Toimenpide-ehdotukset – yhteenveto tarvittavista korjaustoimenpiteistä ohjeeksi korjaussuunnittelulle.

Korjaussuunnittelu – Konsultoidaan terveelliseen rakentamiseen ja haittojen poistamiseen.

Rakennustyön valvonta – varmistetaan korjaustyön laadukkuus.

Asiakaspalautteita

”Vanha totuus; tieto lisää tuskaa ja harmaita hiuksia :)
Kiitos!! Kun olit todella hienosti selvittänyt asiaa. Perehdyn selvitykseesi vielä tarkemmin. Siinä on sen verran paljon sulateltavaa ja voin rauhassa tutustua vielä.”
Georj S

”Kiitos nopeasta raportista ja hyvästä palvelusta!”
Mari ja Nico

”Kiitos tästä! Vaikuttaa huolelliselta ja ammatti­taitoiselta työltä!”
Taneli H

”Tervehdys Tuomo, kiitos perusteellisesta tarkastuksesta!”
Timo N

”Kiitos Hyvinkään Näädänkadun kuntotarkastusraportista! Olet tehnyt todella tarkkaa ja huolellista työtä! Tämän pohjalta on helppo lähteä tekemään jatkotoimenpiteitä ja korjaamaan asioita taloyhtiössämme. Raportista käy hyvin ilmi asiat, jotka voimme suorittaa itse ja ne, joihin tarvitaan ammattilaisen apua. Hyvää loppukesää!
Asko R, hallituksen pj.

”Kiitos paljon Tuomo! Selkeä ja helposti luettavissa oleva raportti. Nyt pidetään peukkuja että ostajakin ilmestyy oven taakse ☺ Hyvää työviikon jatkoa”
Maria

”Kiitos vielä hyvästä kuntotarkastuksesta.”
Esko H