Hyvinkääläisen rivitaloyhtiön kuntoarvio

“Kuntoarvio suoritettiin perusteellisesti, ja taloyhtiön edustajat olivat arviota tehdessä koko ajan mukana. Kuntoarviosta saatiin selkeä raportti havaituista puutteista ja myös ehdotus jatkotoimenpiteistä.”

Hallituksen puheenjohtaja Asko

Lähtötilanne ja tarpeet

Asiakkaan kiinteistö on 1986 valmistunut rivitaloyhtiö, jossa on kaksi rakennusta, joissa kummassakin on neljä asuntoa. Aikaisempaa kuntoarviota ei ollut tehty, ja yhtiö oli jo yli 30 vuotta vanha. Kuntoarvion tavoitteena oli saada käsitys kiinteistön kunnosta ja selvittää mahdolliset korjausta vaativat toimenpiteet, jotta ne voisi korjata hyvissä ajoin, ennen kuin niistä aiheutuu haittaa kiinteistölle.

Kuntotarkastajaa valitessaan asiakas pyysi tarjousta useammalta toimittajalta. Ensisijaisen tärkeinä kriteereinä asiakas piti tarkastuksen laajuutta ja kuntotarkastajan asiantuntemusta. Myös tarkastuksen hinta oli yhtenä kriteerinä.

Kuntoarvion eteneminen

Taloyhtiön kuntoarvion suoritusajankohta sovittiin sähköpostitse hallituksen puheenjohtajan kanssa. Viikkoa ennen tarkastusta, Insinööritoimisto Capri lähetti taloyhtiölle asukaskyselyn sekä ohjeet kuntoarvioon valmistautumiseen. Asukaskyselyssä kysytään asukkailta kirjallisesti mm. asukkaan havaintoja huoneiston toimivuudesta ja epäkohdista. Valmistautumisohjeissa on tietoa esimerkiksi suihkun käyttökiellosta ja muuta tietoa yhtiön valmistautumisesta kuntoarvioon. 

Tarkastuksen aluksi käytiin läpi taloyhtiön perustietoja ja tutustuttiin kiinteistön rakennussuunnitelmiin. Tarkastukseen kuului kiinteistön sisä- ja ulkopuolisten osien tarkastukset. Tarkastus alkoi sisätiloista eli ensin suoritettiin kaikkien huoneistojen tarkastukset. Tarkastuskierroksella huomioitiin mm. lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmä, käyttövesi- ja viemäriputket, vesikalusteet, sähköistys ja pintarakenteiden kunto. Huoneistoissa mitattiin mm. vesipisteellisten tilojen kosteudet, käyttöveden lämpötilat ja käyttöveden virtaamat. 

Sisäkierroksen jälkeen tarkastettiin kiinteistön ulkopuoliset osat. Ulkopuolelta tarkastettiin mm. vierustojen kallistukset, rungon korkeusasema, vierustojen vesieristys ja täyttö, salaojitus, sadevesijärjestelmä, ikkunat, ulko-ovet, julkisivuverhous ja rännijärjestelmä. Sen jälkeen tarkastettiin vesikatot, vesikaton läpiviennit ja kattoturvatuotteet. Viimeisenä tarkastettiin vielä ullakkotilat: havainnoitiin muun muassa mahdolliset vesivuodot, aluskatteen kunto, ullakkotilassa kulkevien kanavistojen eristykset ja hormien kunto.

Tarkastuksen lopuksi pidettiin yhteenveto taloyhtiön puheenjohtajan kanssa. Tällöin käytiin suullisesti läpi tarkastuksen havainnot, tulevat suositukset sekä lisätutkimustarpeet. Sovittiin myös raportin toimitus noin viikon päähän. Raportti toimitettiin taloyhtiölle sähköpostitse sovittuna ajankohtana. Raportissa on käyty perusteellisesti ja käytännönläheisesti läpi rakennusten kunto, havainnot ja suositukset kuvien kanssa. Raportti sisälsi myös 10 vuoden PTS:n.

Hallituksen puheenjohtaja kertoo kuntoarvion etenemisestä: “Kuntoarvio suoritettiin sovittuna ajankohtana. Kuntoarviointi suoritettiin perusteellisesti, ja taloyhtiön edustajat olivat arviota tehdessä koko ajan mukana. Kuntoarviosta saatiin selkeä raportti havaituista puutteista ja myös ehdotus jatkotoimenpiteistä.”

Tarkastuksen jälkeen taloyhtiö tilasi vielä lisätutkimuksia, joissa tehtiin rakenneavauksia ulkoseinärakenteisiin, jotta saatiin tarkennettua osittain tulevia toimenpiteitä.

Miksi kuntoarvion tekemisellä oli merkitystä?

Kuntoarvio antoi kiinteistön omistajille tärkeää tietoa kiinteistön kunnosta. Näin hallituksen puheenjohtaja Asko kertoo tarkastuksen merkityksellisyydestä: “Tarkastus ja sen jälkeiset lisätutkimukset olivat rivitaloyhtiöllemme tärkeitä, sillä lisätutkimusten jälkeen todettiin, että mm. kiinteistön salaojajärjestelmässä oli puutteita, jotka olisivat saattaneet jatkossa aiheuttaa kosteusvaurioita joidenkin huoneistojen seinärakenteisiin.”

Tämän tiedon johdosta keväällä 2020 kiinteistön salaojajärjestelmää laajennettiin niin, että sadevedet saatiin johdettua paremmin pois sokkelin vierestä. Myös muut pienemmät tarkastuksessa selvinneet asiat ovat vuoden aikana korjattu kuntoon. Saatujen raporttien jälkeen asiakkaalla on parempi kuva kiinteistön kunnosta ja siitä, mihin asioihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Asiakaspalautteita

”Vanha totuus; tieto lisää tuskaa ja harmaita hiuksia :)
Kiitos!! Kun olit todella hienosti selvittänyt asiaa. Perehdyn selvitykseesi vielä tarkemmin. Siinä on sen verran paljon sulateltavaa ja voin rauhassa tutustua vielä.”
Georj S

”Kiitos nopeasta raportista ja hyvästä palvelusta!”
Mari ja Nico

”Kiitos tästä! Vaikuttaa huolelliselta ja ammatti­taitoiselta työltä!”
Taneli H

”Tervehdys Tuomo, kiitos perusteellisesta tarkastuksesta!”
Timo N

”Kiitos Hyvinkään Näädänkadun kuntotarkastusraportista! Olet tehnyt todella tarkkaa ja huolellista työtä! Tämän pohjalta on helppo lähteä tekemään jatkotoimenpiteitä ja korjaamaan asioita taloyhtiössämme. Raportista käy hyvin ilmi asiat, jotka voimme suorittaa itse ja ne, joihin tarvitaan ammattilaisen apua. Hyvää loppukesää!
Asko R, hallituksen pj.

”Kiitos paljon Tuomo! Selkeä ja helposti luettavissa oleva raportti. Nyt pidetään peukkuja että ostajakin ilmestyy oven taakse ☺ Hyvää työviikon jatkoa”
Maria

”Kiitos vielä hyvästä kuntotarkastuksesta.”
Esko H