Asuntokaupan kuntotarkastus – opas kiinteistönvälittäjille

Kuntotarkastus on tärkeä osa onnistunutta asuntokauppaa ja tuo varmuutta kauppoihin.
Kuntotarkastus on tärkeä osa onnistunutta asuntokauppaa ja tuo varmuutta kauppoihin.

On tärkeää, että asuntokauppatilanteessa on olemassa oikeaa ja riittävää tietoa kaupan kohteena olevan kiinteistön kunnosta. Kuntotarkastus antaa ajankohtaisen tiedon lisäksi myös hyvät eväät suunnitella kiinteistön kunnossapitoa pitemmällä tähtäimellä. Asunnon ostaja tai myyjä saattaa esittää kiinteistönvälittäjälle kiperiä kysymyksiä kuntotarkastuksesta. Pyrimme tässä artikkelissa antamaan vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotta voit auttaa asiakkaitasi parhaiten heidän elämänsä tärkeimmän kaupan teossa.

1. Hyvän välitystavan ohje, 9.10.2020 – kiinteistönvälittäjän rooli

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovalikunta on koostanut sivuilleen Hyvän välitystavan ohjeen, joka kiteyttää kiinteistönvälitysalan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää. Hyvän välitystavan ohje ohjeistaa monessa kiinteistönvälitykseen liittyvässä asiassa. Kuntotarkastukseen liittyvistä asioista se ohjeistaa seuraavasti:

“Välitysliikkeen tulee tiedustella toimeksiantajalta, onko kohteesta joskus tehty kuntoon liittyviä selvityksiä. Jos tällaisia on tehty, välitysliikkeen pitää pyytää raportit ja tutustua niihin. Jos raporttien perusteella on tehty korjauksia, tulee välitysliikkeen pyytää selvitys korjausten tekoajasta, laajuudesta ja tekijästä. Välitysliikkeen tulee kertoa toimeksiantajalle mahdollisuudesta teettää kohteessa kuntotarkastus. Hyvän välitystavan mukaan välitysliikkeen on tällöin suositeltava asuntokaupan kuntotarkastusta, joka tehdään asuntojen kuntotarkastuksesta laadittujen LVI- ja KH-kortistojen ohjeiden mukaan.” 

”Toimeksiantaja voi tietenkin vapaasti teettää muunkinlaisen kuntoon liittyvän selvityksen. Jos välitysliike antaa toimeksiantajalle kuntotarkastuksia suorittavien yritysten yhteystietoja, tulee välitysliikkeen antaa mahdollisuuksien mukaan useamman päteväksi arvioimansa elinkeinonharjoittajan yhteystiedot. Jos välitysliike saa suosittelemaltaan kuntotarkastusyritykseltä vinkkipalkkion tai muun korvauksen, tulee tästä kertoa toimeksiantajalle.”

Välittäjän pitäisi siis olla perillä kuntotarkastukseen liittyvistä asioista ja mahdollisesti myös suositella kuntotarkastuksen teettämistä. Välittäjän tulee kertoa, jos saa kuntotarkastusyritykseltä korvauksen suosittelusta.

Välittäjällä on Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan rooli asuntokaupan kuntotarkastuksessa:

”Välitysliikkeen edustajan on mahdollisuuksien mukaan oltava paikalla kuntotarkastuksessa (tai muussa selvityksessä) ja tutustuttava raporttiin huolellisesti. Raportissa ilmenevät kauppaan vaikuttavat seikat on huomioitava esitettä ja kauppakirjaa laadittaessa. Välitysliikkeen on kiinnitettävä myyjän huomiota siihen, että kuntoselvitys ei poista myyjän vastuuta kaikista vioista ja ostajan huomiota siihen, että kuntoselvitys ei poista ostajan tarkastusvelvollisuutta.”

2. HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJe, 9.10.2020 – termistö

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kertoo myös, että välitysliikkeen on tunnettava muun muassa seuraavat rakennuksen kuntoa selvittävät menetelmät ja termit:

  • Kuntoarvio on rakennuksen rakenteellisen kunnon tutkimus, joka perustuu silmämääräiseen havainnointiin rakenteita rikkomatta. 
  • Kuntotutkimus on kuntoarviota tarkempi tutkimus, jossa perehdytään jonkin rakennuksen osan kuntoon rakenteita rikkovien tai muiden silmämääräistä tarkempien menetelmien avulla.
  • Asuntokaupan kuntotarkastus on pääasiassa aistinvaraisilla havainnoilla rakennetta rikkomattomin menetelmin tehty rakennusteknisen kunnon arviointi. Apuvälineenä käytetään teknisiä mittalaitteita. Asuntokaupan kuntotarkastuksen sisältö, suoritustapa ja raportointi on määritelty kuluttajan näkökulmasta tilaajan ohjeessa sekä suoritusohjeessa.
  • Kosteuskartoitus on tutkimus, jossa tutkitaan mahdollisen yksittäisen vaurion tai ongelman syytä ja laajuutta mittaamalla rakenteiden kosteutta pintamittauksin rakenteita rikkomatta. 

3.Riittääkö kuntotarkastus? miten tiedän, mitä pitäisi tutkia?

Useimmissa tapauksissa asuntokaupan kuntotarkastus on riittävä palvelu kiinteistön kunnon selvittämiseksi. Kun talon kuntoa lähdetään selvittämään, on aina ensimmäinen järkevä askel suorittaa kuntotarkastus. Jos kohteessa havaitaan syytä tehdä lisätutkimuksia, voidaan niitä tehdä yleensä kuntotarkastuksen yhteydessä. Lisätutkimukset ovat yleensä rakenteiden avauksia ja avauskohdista tarvittaessa otettavia materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa esimerkiksi mikrobitilanteen selvittämiseksi. 

4.Onko tarkastajalla työkokemusta tai pätevyyttä?

Kuntotarkastusten suorittamista ei ole rajoitettu tai kontrolloitu. Markkinoilla on mitä erilaisempia palveluiden tarjoajia ja kuntotarkastus saattaa sisältää eri asioita riippuen siitä, keneltä sen tilaa. Tilanteen takia tarkastuksen tilaajalla onkin erityinen vastuu ottaa selvää kuntotarkastajan osaamisesta. Kuntotarkastus-nimikkeellä voit saada melkein millaisen tarkastuksen tahansa: sisällöllisesti, suoritusteknisesti, raportoinnillisesti ja pätevyysasioissa voidaan tarjota mitä vain. Näiden laatuerojen takia on erityisen tärkeää, että varmistuu tarjottavan palvelun laadusta. FISE AKK -pätevyys antaa työlle tietynlaisen laatuleiman.

FISE AKK

Kun tilaat Insinööritoimisto Caprilta kuntotarkastuksen, saat aina pätevän ja sertifioidun kuntotarkastajan paikalle. Tarkastukset suorittaa AKK FISE -pätevyyden ja pitkän työkokemuksen omaava asiantuntija.

FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. Kuten FISE sivuillaan kertoo, he ylläpitävät pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia, jonka tavoitteena on edistää tietoutta hyvän rakennustavan mukaisista korjaustavoista sekä jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä sisältävistä rakenneratkaisuista.

FISE on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen, rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen ja henkilöpätevyyksiin liittyvän yhdenmukaisen informaation tuottaminen toimialalle.

5.Miten kuntotarkastus tilataan?

Kuntotarkastuksen voi tilata vaikka kiinteistönvälittäjä, kiinteistön ostaja tai myyjä. Caprilta kuntotarkastuksen varaaminen tapahtuu helposti varauskalenterin kautta. Varauskalenterissa näkyy reaaliaikaisesti vapaat varattavissa olevat ajat. Valitsemalla sopivan vapaan ajan, ohjelma kysyy muutamia lisätietoja ja varaaminen käy siten helposti ja vaivattomasti. Varauksen jälkeen valmistautumisohjeet lähetetään sähköpostiin.

6.mikä on kuntotarkastusraportin merkitys?

Kuntotarkastusraportit voivat olla laajuudeltaan ja laadultaan vaihtelevia. On tärkeää, että raportti olisi selkeä ja perusteellinen kuvaus kiinteistön kunnosta, jotta se auttaa nykyhetken kunnon selvityksen lisäksi myös kiinteistön kunnon ylläpitämistä tulevaisuudessa. Raportti toimitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Normaali toimitusaika on yleensä viikon sisällä tarkastuksesta, mutta tarpeen mukaan se toimitetaan nopeamminkin.

Capri on saanut paljon kiitosta raporttien selkeydestä ja kunnon perusteellisesta selvityksestä. Tästä löytyy lisätietoa asiakastarinoistamme.   

7.Paljonko kuntotarkastus maksaa?

Niin kuin kuntotarkastuksen laatu myös kuntotarkastuksen hinnat saattavat vaihdella paljonkin eri toimijoilla. Lisäksi hintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön ikä ja koko. Iäkkäämmän talon tarkastaminen on työläämpää ja hieman kalliimpaa kuin uuden talon. Lisäksi kuntotarkastuksen yhteyteen voi erikseen tilata esimerkiksi energiatodistuksen. Caprin hinnasto löytyy hinnasto-sivulta. Tarkastuksen hinnat alkavat noin 1400 €:sta.

Caprin lupaukset lyhyesti