Omakotitalon kuntotarkastus

Insinööritomisto Capri Oy:n perustaja Tuomo Tofferilla on yli 20 vuoden ja 1000 kuntotarkastuksen kokemus asuntojen kuntotarkastuksista ja taloyhtiöiden kuntoarvioista. Tässä blogiartikkelissa käsitellään omakotitalon kuntotarkastusta, omakotitalon kunnon yleisiä ongelmia, kuntotarkastuksen hintaan liittyviä asioita, sekä kuntotarkastuksen sisältöä.

Mikäli kuntotarkastukseen tai kuntoarvioon liittyvissä asioissa tulee kysyttävää, ota meihin rohkeasti yhteyttä tai varaa kuntotarkastus varauskalenteristamme

Omakotitalon kuntotarkastus lyhyesti

Kuntotarkastuksessa selvitetään ja tutkitaan talon kuntoa. Omakotitalon kuntotarkastus tehdään yleensä aistinvaraisesti, mutta siihen sisältyy tarvittaessa myös erilaisia mittauksia, kuten kosteusmittauksia. Tarvittaessa voidaan tehdä lisätutkimuksia, kuten rakenteen avauksia ja materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten.

Hyvissä ajoin ennen asuntokauppaa tehty omakotitalon kuntotarkastus nopeuttaa parhaimmassa tapauksessa kodin myyntiaikaa ja tekee prosessista läpinäkyvämmän. Kun kodin rakennustekninen kunto on tutkittu puolueettomasti, asunnon hinnoittelukin on helpompaa. Kuntotarkastus voidaan tehdä myös siinä vaiheessa, kun potentiaalinen ostaja on jo löytynyt.

Ohjeita omakotitalon kuntotarkastukseen

 • Toteuta kuntotarkastus hyvissä ajoin ennen asuntokauppaa.

 • Tarkastuksen tilaajana voi olla asunnon myyjä, ostaja, välittäjä tai osapuolet yhdessä.

 • Kuntotarkastuksen maksaa ostaja, myyjä tai molemmat yhdessä.

 • Kuntotarkastus toteutetaan pintapuolisilla menetelmillä rakenteita rikkomatta.

 • Kuntotarkastuksesta toimitetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, joka esittää kodin
  oleellisimmat vauriot, riskit ja puutteet sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi.

 • Tiedot turvaavat asunnon myyjän tiedonantovelvollisuutta.

 • Tarkastuksesta on tehty ohjeellinen sabluuna, ns. kortisto, nimeltään KH 90-00394.

 • Edullinen kuntotarkastaja ei välttämättä ole paras. Tarkista huolella kuntotarkastuksen sisältö ja varmista FISE:n pätevvysrekisteristä, että kuntotarkastajalla on AKK (asuntokaupan kuntotarkastaja) pätevyys

Omakotitalon kuntotarkastuksessa havaitut yleiset ongelmat

Yleisesti kuntotarkastuksissa havaitaan lisätutkimustarpeita, korjaustarpeita ja kunnostustarpeita sitä enemmän, mitä iäkkäämpi talo tai kiinteistö on kyseessä. Myös riskien realisoituminen eli vaurioiden ilmaantuminen on todennäköisempää iäkkäämmässä kuin uudemmassa kiinteistössä.

Rakentamisen ohjeistukset ja periaatteet ovat kehittyneet aikain saatossa siten, että 2000-luvulla on jo rakennettu melko kestävällä tavalla. Vanhemmissa rakennuksissa suurimmat ja laajimmat vauriot ja riskit vaurioitumisesta liittyvät
alapohjiin, rungon alaosiin osin julkisivuihin ja tuulettumattomiin kattorakenteisiin. Nämä ovat usein hankalasti näkyviä vaurioita, jotka yleensä edellyttävät rakenteiden avausta ja materiaalinäytteiden ottoa.

Vanhemmissa taloissa maaperän kosteuden siirtymista alapohjaan ja rungon alaosaan ei ole useinkaan riittävästi estetty, ja vaurioita voi siten syntyä. Monien rakennusosien kuluminen ja vaurioituminen on hyvinkin nähtävillä ja havaittavissa
kuntotarkastuksessa, mutta maaperän kosteuden nouseminen rakenteisiin on yleensä hyvin piilossa oleva asia. Nämä kyllä saadaan selvitettyä, kun on osaava kuntotarkastaja ja muilla osapuolilla on halu selvittää asia.

Yleensä suurin osa toimenpidesuosituksista on huoltotoimia ja normaalista ikääntymisestä johtuvaa perusparannus-suosituksia. Yleisimmät lisätutkimustarpeet ovat yleensä puukoolattujen lattioiden, puurakenteisten rossipohjien, valesokkelirakenteiden, tuulettumattoman puujulkisivun ja vinon yläpohjan tutkimuksia.

Lisätutkimukset voidaan yleensä suorittaa kuntotarkastuksen yhteydessä.Lisätutkimuksiin kuuluu usein myös materiaalinäytteiden laboratoriotutkimukset.

Lue täältä referenssitarina Porvoolaisen omakotitalon kuntotarkastuksesta.

MIksi omakotitalon kuntotarkastus on kannattava investointi oston ja myynnin yhteydessä?

Omakotitalon kuntotarkastuksella saat puolueettoman tiedon kohteen kunnosta, korjaustarpeista sekä riskeistä. Kuntotarkastusraportissa esitetään tarvittavat toimenpide-ehdotukset. Omakotitalon kuntotarkastus nopeuttaa parhaimmassa tapauksessa omakotitalon myyntiä ja helpottaa ostajaa päätöksen teossa. Tarkastus turvaa myös asunnon myyjän tiedonantovelvollisuutta.

Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan omakotitalon rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä, sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastuksen tavoitteena on myös vähentää riskiä vikojen, virheiden tai vaurioiden kaupan jälkeisen paljastumisen aiheuttamaan tyytymättömyyteen tai riitaan.

Kuntotarkastuksen teettäminen muulloinkin kuin kaupan yhteydessä on suositeltavaa, sillä rakennusteknisen asiantuntijan ajoissa havaitseman vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvat säästöt verrattuna tilanteeseen, että vaurio tai puute olisi jäänyt huomaamatta. Kuntotarkastuksen tuottama tieto on myös oivallinen työkalu taloudelliseen kiinteistönpitoon.

Omakotitalon kuntotarkastus hinta

Omakotitalon kuntotarkastuksen hinta on Suomessa yleensä 500 – 2500 €, eli kuntotakastuksen hinta vaihtelee merkittävästi palveluntarjoajien välillä. Hinta tyypillisesti kertoo myös kuntotarkastuksen laadusta, jonka vuoksi edullinen kuntotarkastaja ei välttämättä ole paras vaihtoehto. 

Omakotitalon kuntotarkastuksen hinta muodostuu palvelun sisällöstä ja käytetystä ajasta sekä kuntotarkastajan
osaamisesta. Uudemmissa kohteissa, joissa on lähtökohtaisesti perusasiat kunnossa mm. rakentamisen kehityksen myötä, kuntotarkastuksen kokonaishinta muodostuu huokeammaksi kuin iäkkäimmissä ja vaativimmissa kohteissa. Uusissa taloissa myös ikääntymisen aiheuttamaa vaurioitumista on vähemmän, myös kirjattavaa ja analysoitavaa on vähemmän.

Iäkkäämmissä omakotitaloissa on usein riskialttiita ratkaisuja, jotka kuntotarkastajan tulee kyetä havainnoimaan ja arvioimaan vaurioitumisen riskiä ja tarvittaessa tehdä lisätutkimuksia. Näitä lisätutkimuksia ovat yleensä rakenteiden avaukset ja materiaalinäytteiden toimitukset laboratoriotutkimuksiin. Labrassa voidaan selvittää näytteiden vauroitumista mm. homeiden suhteen.

Rakenneavaukset voivat olla työläitä tai vähemmän työläitä, eli näiden hinta riippuu työn maarästä. Pieni rakenneavaus maksaa muutaman kympin, suurempi rakenneavaus, kuten valesokkelin rakentaminen, noin sata euroa. Laboratoriotutkimukset eli mikrobitutkimukset maksavat muutaman satasen, riippuen mm. analyysin tyypistä.

Insinööritoimisto Capri:n kuntotarkastuksen hinta on yleensä 1500-2000€ kokonaisuudessaan, mutta
riippuu siis jonkin verran lisätöistä, joita mahdollisesti peruspaketin päälle tulee. Löydät meidän ajantasaisen kuntotarkastuksen hinnan täältä.

Edullinen kuntotarkastaja voi koitua pitkällä aikavälillä kalliiksi

Asiakkaan on hyvä huomioida ja tiedostaa, että kuntotarkastuksien sisällöt ja kuntotarkastajien osaaminen eivät ole vakioituja, eli alalla on paljon erilaisia ja monenlaisella tyylillä toimivia tekijöitä.

Kuntotarkastusten hinnat ja sisällöt ovat vaihtelevia. On hyviä ja huonoja tarkastajia ja myös kattavia ja vähemmän kattavia kuntotarkastusraportteja. Tämän vuoksi ei kannata valita halpaa ja huonoa kuntotarkastajaa, joka koituu pitkällä aikavälillä vielä kalliiksi. Markkinoilla on toimijoita, jotka tekevät reilulla tonnilla tarkastuksen, olipa kohde uusi tai vanha.
Näissä toimijoissa yleensä tarkastajilla ei ole sertifikaatteja, ei monipuolista työkokemusta ja ei muutakaan osaamista. Tämä johtaa yleensä harmeihin, vaikka halpa hinta olisikin muutoin houkutteleva vaihtoehto.

Hyvät kuntotarkastajat voivat hinnoitella työnsä siten, että asiakas saa parasta mahdollista tietoa sopivaan hintaan. Pätevä tarkastaja on kouluttautunut monipuolisesti, rakentanut itse useampia taloja, ollut rakennuksilla töissä eri tehtävissä, hankkinut AKK Fise sertifikaatin ja tehnyt useita tuhansia tarkastuksia.

Insinööritoimisto Capri on valinnut toimintaperiaatteksi halun tarjota parasta mahdollista osaamista ja palvelua asiakkaille. Tällöin kuntotarkastuksen hinta muodostuu käytännössä palvelun antaman lisäarvon perusteella. Olemme siis asemoituneet markkinassa osaamisen ja laadun puolelle, emmekä kilpaile halvimmalla hinnalla markkinoilla.

Omakotitalon kuntotarkastuksen hinta muodostuu kuntotarkastajan palkasta, eli kuntotarkastajan käyttämästä ajasta matkoihin, itse tarkastukseen ja raportin laatimiseen. Tähän kuluu helposti kahden työpäivän tunnit. Lisäksi tulee autokulut, toimistokulut, laitekulut ja yleiskulut.

Omakotitalon kuntotarkastuksen sisältö

Taloyhtiön kuntoarvio Capri Oy
 • Omakotitalon kuntotarkastus alkaa perustietojen kirjaamisella, eli omistajien ja tilaajien yhteystiedot, sekä kiinteistöjen perustiedot otetaan ylös. Samassa yhteydessä suoritetaan omistajan haastattelu.

 • Kaikki näkyvät pinnat kulkuaukollisissa tiloissa, julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta tarkastetaan suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa aistinvaraisesti, pintapuolisesti ja rakennetta rikkomattomalla menetelmällä. Tarkastuksen yhteydessä kuntotarkastaja arvioi, onko olemassa riski piileviin virheisiin ja puutteisiin.

 • Suoritetaan mittauksia, mm. kosteusmittaukset ja tarvittaessa tehdään rakenneavauksia

 • Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiotekniikkaa arvioidaan rakennusteknisen asiantuntijan toimesta ainoastaan näkyvin osin sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella.

 • Tarkastuksen lopuksi käydään havainnot läpi, tarkastaja kertoo näkemyksen kohteesta, remonttitarpeista eli käytännössä tuleva raportti käydään suullisesti läpi.

 • Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

 • Kuntotarkastuksen tilaaja voi olla asunnon omistaja, omistaja ja ostaja yhdessä tai
  omistajan suostumuksella ostaja tai muu kolmas osapuoli. Tilauksesta sovitaan aina
  kirjallisesti.

 • Aikaa tarkastukseen kohteessa kuluu yleensä noin 2 – 4 tuntia